توانایی شنوایی (Listening) یک شخص در حال کلی شامل 2 بخش میباشد.

  1. توان گوش کردن و متوجه شدن کلمات و جملات
  2.  توان درک و  تفسیر جملات گوینده  (Understanding Paraphrasing)

پیشرفت در مورد شماره 2 کاملا وابسته به آمادگی شخص در مورد 1 بالا دارد.

برای تمرین و پیشرفت در توان گوش کردن و متوجه شدن کلمات و جملات داوطلب باید در معرض منابع شنوایی که در آن انگلیسی زبان (Native Speakers) در مورد موضوعات روزمره و آکادمیک صحبت میکنند قرار بگیره. منابع که برای این کار مفید هستند میتوانند شامل سریالها، پادکست ها و اپلیکیشن هایی مثل TED Talks باشن.

برای بهبود توان شنوایی داوطلب برای پاسخ دادن به سوالات بخش لیسینیگ یک داوطلب نیاز داره نه تنها جملات استفاده شده توسط گوینده رو متوجه بشه بلکه لازم هست منظور گوینده رو هم از گفتن اون جملات درک کنه تا بتونه سوالالت مرتبط با اونا رو پاسخ بده. برای بهبود این بخش از لیسینیگ، لازم است که داوطلب از منابع مرتبط با آزمون آیلتس استفاده کنه تا با فرمت سوالات و نحوه ضحیح پاسخ دادن به اونا آشنا بشه. بسته تخصصی مهارت لیلسینیگ آیلتس این مجموعه دقیقا برای پیشرفت در این قسمت طراحی شده است.